The Essential Box

Buy this
  • £15.00

2L Acorn Dairy Organic Milk, 250g Acorn Dairy Organic Butter, TWA Granary Bloomer, TWA White Bloomer, TWA Raspberry Jam, 6 Organic Eggs, 200g of TWA Granola, 200g of TWA Muesli